Hvordan gjennomfører du den vanskelige samtalen med et menneske som står i en vanskelig situasjon? Kort sagt: Hvordan blir du god å snakke med? Dette kurset gir gode innspill.

velkommen_hesteskoKirkens SOS har utviklet et kurs som er verdifullt for oss alle, med noen lettfattelige tips om hvordan man blir en god samtalepartner, og gjennom årene har de holdt kurset for mange, mange tusen mennesker rundt om i landet. I anledning «Tryggere sammen» har de utviklet en tilpasset utgave av kurset – med utgangspunkt i de samme 10 tipsene som de gjennomgår på kursene.

For noen av oss faller det veldig lett å være en god støtte, også verbalt, når en krise har inntruffet. Men for de fleste har det stor verdi å lære hvordan du blir god til å lytte, forstår hvordan du kan anerkjenne og støtte, og ikke minst kan bistå med å sortere mellom de små og store tingene som lett vokser seg til uoverstigelige hindringer når livet blir vanskelig.

Du kan klikke her for å lese mer om denne delen av kurset, eller se på kurssiden til Kirkens SOS.

Les også om: