Medmenneske

Kirkens SOS har lært tusenvis av oss hvordan du blir god å snakke med for mennesker i sårbare situasjoner.

Slik blir du «God å snakke med»

Har du noen gang visst at et menneske du kjenner står i vanskeligheter, kanskje trenger en å prate med, men skydd situasjonen fordi du ikke ante hva du skulle si? Det finnes enkle metoder for å bli en som er god å snakke med.

Antakelig er det ingen som snakker med flere mennesker i krise enn Kirkens SOS. Tjenesten ble startet i 1974, og er i dag Norges største krisetjeneste. Ikke mange har bedre kunnskap om verdien av å ha noen å snakke med når livet er vanskelig.

Men hva skal man egentlig si for å være til hjelp?

– Det som er krevende når du skal være en samtalepartner for noen som har det vanskelig, er at du føler deg utilstrekkelig, sier rådgiver Lene Bergset Hopland.

kirkenssos001

SAMTALEPARTNER: Ti enkle tips for å bli god å snakke med.

Tusenvis på kurs

De siste årene har hun og kolleger i Kirkens SOS holdt kurs for tusenvis av mennesker om hvordan man blir «God å snakke med».

– Du tenker lett at du skal ha alle svarene, at du må vite hvordan du skal komme deg ut av dette. Men det aller viktigste når du skal være en god samtalepartner er å kunne lytte. Det kan jo alle, tenker du fort. Men det er så stor forskjell på å lytte og på å lytte skikkelig, slik at du forstår – og faktisk hører etter. Det er det viktigste du lærer på dette kurset, sier hun.

– Det var viktig for oss at dette kurset skulle være enkelt, med 10 samtaletips som er lette å bruke. Det gir deg samtaleverktøy, men ikke svaret på alle problemet. Målet er at det skal gjøre det litt mindre vanskelig å ta den første kontakten, sier Lene Bergset Hopland.

Alle kan!

– Husk: Alle kan være en god samtalepartner! Vi vet egentlig hva som skal til for å være god å snakke med, for vi har gjerne vært i de tunge situasjonene selv. Dette kurset tar for seg helt grunnleggende ferdigheter, sier hun.

Hun vet av erfaring at det er mange som kan ha nytte av hjelp.

– Vi vet det er mange som ikke snakker med andre når livet blir vanskelig. Kanskje har vi aldri hatt lett for å si at ting er vanskelig og at vi trenger hjelp. For bønder, som jobber mye alene uten så mange kolleger rundt seg, er det viktig å få fram at det ikke nødvendigvis er så mye som skal til: Likevel er det viktig å ta praten for at ting ikke skal få vokse seg store, og ut av proporsjoner, sier Lene Bergset Hopland.

Lenker og bakgrunnsinfo

Bakgrunnsinformasjon om risiko, sårbarhet og beredskap i Norge

  • 20141231 DSB nasjonalt risikobilde 2014 kopiDirektoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) rapporterer hvert år om sårbarhetsbildet gjennom publikasjonen «Nasjonalt risikobilde», der direktoratet analyserer et knippe av krisescenarioene innen naturhendelser, store ulykker og tilsiktede hendelser.
  • I tillegg publiserer DSB et omfattende materiale om bl.a. regional og kommunal beredskap.
  • I 2013 kom en NOU om organiseringen av Sivilforsvaret, Heimevernet og Politireserven. Utredningen har en grundig gjennomgang av grunnberedskapen i det norske samfunnet.

Les også om: