Beredskap i Norge

Elektrisk anlegg og elektrisk utstyr står for to av tre branntilløp i landbruksbygg.

Den første samlingen presenterer det overordnede settet av utfordringer innenfor risiko- og sårbarhetsbildet.

For deg som skal arrangere samlingen, er det særlig viktig at du har fått engasjert gode innledere som kan løfte fram de problemstillingene som er særlig viktig i din del av landet. Fylkesberedskapssjefene har god kunnskap om det generelle beredskapsarbeidet i det norske samfunnet, men også veldig ofte bred praktisk erfaring fra slikt arbeid i eget distrikt.

Mange ganger vil også fylkesmannen og ordføreren kunne være en aktuell kandidat til å gjennomgå situasjonen. For andre vil representanter for NVE være nyttige foredragsholdere, andre steder har ledere innen politi og brannvesen kanskje svært relevante erfaringer for disse samlingene. Sivilforsvaret og Heimevernet er institusjoner med omfattende beredskapskunnskap.

For atter andre er det medlemmer av frivillige organisasjoner, som det lokale Røde Kors-laget, som er spennende å invitere.

Filmen og materialet til den første samlingen er av generell karakter. Godt arbeid med å finne dyktige og kunnskapsrike foredragsholdere vil være avgjørende for at lokallagets medlemmer skal få en lærerik stund på samlingen.

Husk at det alltid er lurt å ta en ordentlig gjennomgang av teknikken. Presentasjonen, med filmene i presentasjonen, ligger på minnepinnen. Denne powerpointen bør lastes fra minnepinnen over på PCen som skal brukes. Presentasjonen kan redigeres dersom du vil legge til noe – enten det er flere sider eller det bare er noen tekstpunkter.

Les også om: