Slik forbereder du deg

En god beredskapsplan er alfa og omega. Det gjelder for like mye for et fylke eller en kommune, som for din egen gård.

Hovedmålet med den tredje samlingen er to-delt:

Vi skal få kunnskap om det lokale beredskapsarbeidet, hvordan det er prioritert og strukturert for å løse flest mulig av de utfordringene som kan oppstå. Gjennom våre lover er alle kommuner pålagt en systematikk i arbeidet med risiko- og sårbarhetsvurderingene som alle kan ha godt av å kjenne – ikke minst fordi svært mange av oss vil kunne være viktige bidragsytere den dagen krisa rammer.

Vel så viktig er arbeidet med å lage gode beredskapsplaner på alle norske gårdsbruk. Vet du hva du skal gjøre i de forskjellige situasjonene? Har du relevant utstyr? Vet du hvem som skal trenes i håndtering av ulike situasjoner? Hvem som skal varsles? Hvem som kan bidra? Hvordan du selv kan bidra hvis naboen får vanskeligheter?

Egenrevisjonen gjennom KSL tar deg gjennom de viktigste punktene, men disse samlingene kan bidra til utveksling av kompetanse og erfaringer mellom kolleger og naboer. Dere kjenner hverandres utfordringer, kanskje har dere selv nettopp funnet en smart løsning på et problem som skaper bekymring for en nabo? Forhåpentligvis kan du hente inn mange gode råd og tips som gjør sikkerheten bedre på din egen gård.

Les også om: