Hva kan skje?

Risikobildet kan svært ulikt i forskjellige deler av landet, og på den andre samlingen av Tryggere sammen kan dere selve velge hvilke emner som skal tas opp.

Vi har delt inn feltet i seks hovedgrupper: Ekstremvær, flom, brann, ulykker, smitte og atomberedskap.

Innenfor hvert av disse emnene har nettsiden og powerpoint-presentasjonen både filmer, tekster og lenker til relevant bakgrunnsinformasjon. Dessuten vil alle lokallagene kunne invitere inn ressurspersoner som gjerne har lokalkunnskap, fagkompetanse eller praktisk erfaring innenfor de forskjellige områdene.

Kanskje har de opplevd brann, enten på eget bruk eller som deltaker i en større slukningsoperasjon, kanskje har de erfaringer fra situasjoner med langvarig strømutfall eller stans i vann- og fôrforsyning, eller kanskje de har fått hverdagen snudd på hodet etter en ulykke av den typen som kan ramme oss alle.

Det er et hovedmål at denne andre samlingen gis mest mulig lokalt innhold: Hvilket risikobildet har vi her i bygda eller denne delen av landet? Hva er gode grep for å løse utfordringene? Hvem har nyttig kunnskap å dele?

Det er fritt fram for å ha mer enn ett emne på denne samlingen. Det viktigste er at kunnskap deles!

Les også om: