Skal du holde samling?

Slik organiserer du samlingene

«Tryggere sammen»-prosjektet består av fire samlinger. Du som arrangør kan påvirke samlingenes innhold i betydelig grad, ikke minst gjennom hvilke eksterne foredragsholdere du inviterer.

Samlingene er planlagt av tre timers varighet, enten med tre ganger 45-50 minutter pluss pauser, eller med to sesjoner på snaut halvannen time med pause mellom. Det er uproblematisk å endre den tentative kjøreplanen. For mange vil det være spørsmålsrunder og diskusjoner som bestemmer lengden på selve samlingskvelden.

De fire samlingene er planlagt med følgende innhold:

Samling 1: En presentasjon av det store bildet innenfor risiko- og sårbarhetsutfordringene i vårt samfunn, med foredragsholdere som både kan fortelle hvordan myndighetene (lokale og/eller regionale) planlegger og utøver sitt beredskapsarbeid, og også bringe til torgs praktisk erfaring fra slike krevende situasjoner.

Samling 2: Dypdykk ned i ett eller flere av emnene som prosjektet har utfyllende bakgrunnsinformasjon om – uvær, flom, brann, ulykke, smitte og atomberedskap. Målet er at lokallagene skal velge ett eller flere av de temaene som har særlig relevans i eget distrikt, og kunne få diskusjon om utfordringer og erfaringer som kan gi læring til en neste beredskapssituasjon. Også her kan eksterne foredragsholdere gjerne inviteres.

Samling 3: En god beredskapsplan behøver ikke være komplisert, men det krever systematikk. Mange bønder kjenner Kvalitetssystemet i landbruket (KSL) og verktøyene som finnes på Matmerks nettsider. Som borgere i et lokalsamfunn blir vi involvert eller rammet av hendelser som de offentlige beredskapsforberedelsene skal møte. Disse er det verdifullt å kjenne, både for å vite hvordan man skal opptre, men også for å se at man ofte kan bidra når ulykken rammer. Inviterer gjerne eksterne foredragsholdere, enten det er fra KSL, Landbrukets HMS-tjeneste eller det offentlige beredskapsapparatet.

Samling 4: Det er ofte krevende å bistå mennesker som er i sårbare situasjoner, på en god måte. Kirkens SOS har holdt kurs for tusenvis av nordmenn i hvordan du blir god å snakke med, og holder dette kurset i en tilpasset versjon på denne fjerde og siste samlingen.

Alle deltakere på samlingene skal få en kursbok som inneholder powerpoint-presentasjonen og notatark. For kursholderen er det dessuten en minnepinne, der hele presentasjonen ligger nedlastet i redigerbar form.

For å bestille materiell kontakter du Inger Johanne Sikkeland, Norges Bondelag.

 

Les også om: