Om prosjektet

Styrket lokal krisehåndtering

– økt trygghet for lokalsamfunnet

Denne nettsiden byr på informasjon om hvordan vi skal møte risiko- og sårbarhetsbildet – fortalt av mennesker som har stått i krisehendelser. Norges Bondelag har initiert prosjektet for å motivere medlemmene i de 540 lokallagene og deres lokale nettverk til å samle og dele kunnskap om hvordan vi blir tryggere sammen.

 

Bondelagsleder Lars Petter Bartnes på gården hjemme i Beitstad.

Bondelagsleder Lars Petter Bartnes på gården hjemme i Beitstad.

Beredskap og håndtering av krisehendelser er et offentlig ansvar. Kommunene og nødetater utgjør kjernen i den lokale beredskapen. Når krisehendelser oppstår er det likevel flere frivillige aktører som kan bidra med innsats og ressurser som begrenser skadevirkningene for samfunnet og berørte personer.

Betydningen av frivillig innsats ved krisehendelser anerkjennes av myndighetene som et viktig supplement til den offentlige grunnberedskapen. Det pekes på at den norske dugnadsånden der naboer stiller opp for hverandre, gjør samfunnet vårt mer robust.

I store deler av landet er en bonde en av naboene. Flere hendelser har synliggjort hvordan innsats fra bonden og de særskilte ressursene som bonden sitter på har bidratt til å begrense konsekvensene av ulike krisehendelser for berørte lokalsamfunn. I andre tilfeller har vi sett at hendelser har rammet landbruket og godt samspill med nettverket rundt har spilt en viktig rolle.

Norges Bondelag har fått midler fra Gjensidigestiftelsen til å utvikle kunnskapsmateriell om krisehendelser og konsekvenser av disse. Materiellet på denne nettsiden skal brukes i samlinger i regi av Bondelagets lokallag for å øke kunnskap og bevissthet om risiko- og sårbarhetsbildet som lokalsamfunnet og landbruket står overfor.

Målet er å samle og dele kunnskap om hvordan vi blir tryggere sammen.

Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag

Les også om: