Et villere, våtere og varmere vær stiller skjerpede krav til vår beredskap. Branner og ulykker minner oss om vår sårbarhet. Hvordan forbereder vi oss best mulig?

Denne nettsiden byr på informasjon om hvordan vi skal møte risiko- og sårbarhetsbildet – fortalt av mennesker som har stått i krisehendelser. Norges Bondelag har initiert prosjektet for å motivere medlemmene i de 540 lokallagene til å samle og dele kunnskap om hvordan vi blir tryggere sammen.

Du kan trykke her for å få informasjon om gjennomføringen av opplæringssamlingene.

I boksene lenger ned på siden finner du filmer, tekster og lenker til bakgrunnsstoff innenfor de åtte områdene «Tryggere sammen» har prioritert:

  • Ekstremvær
  • Brann
  • Ulykker
  • Flom
  • Smitte
  • Atomberedskap
  • Hvordan lage en god beredskapsplan
  • Kirkens SOS-kurset «God å snakke med»

Hvert emne har en introduksjonsfilm og en innledende tekst, og deretter er noen hovedspørsmål innen hvert område listet opp nedover.Skjermbilde 2015-06-02 kl. 14.34.33

Hvis du klikker på Les mer-knappen vil du kunne for å se film, lese tekster og finne lenker til sentrale nettressurser innenfor de forskjellige områdene. Nederst i oversikten er det pekere til nyttige lenker og nettsteder, først innenfor dette spesifikke emnet og deretter til beredskapsinformasjon generelt.

Les også om: