Slik lager du beredskapsplan for egen gård

Formålet med en god beredskapsplan er å sikre at virksomheten har en klar forståelse for hva som skal gjøres dersom en krise oppstår. Her er sju viktige punkter!

1) Lag en skisse over det aktuelle området på beredskapsplakaten. Tegn inn alle bygninger og alt som kan påvirke arbeidet i en nødsituasjon, slik som stoppekraner, olje/gass, sikringsskap osv.

2) Skriv ned en rutine for hvordan og når du skal kontrollere forskjellige ting på gården.

3) Foreta en risikovurdering av gården med fokus på hva som kan gå galt, brann–ulykker–flom–strømbrudd etc. gå gjennom alle punktene og tenk: «Hva gjør jeg hvis det oppstår…?»

 • Brann
 • Ulykker
 • Fysiske ødeleggelser som følge av f.eks. vær/storm/flom
 • Strømbrudd
 • Mangel på eller forurensning av vann
 • Mangel på eller forurenset/bedervet fôr/mat
 • Sykdom, både egen og hos eventuelle ansatte
 • Streiker som kan påvirke driften, f.eks. transportstreik

4) Ved brann

 • Sikre personer, oversikt – er det avtalt fast møtepunkt på gården?
 • Varsle, den som oppdager varsler brannvesen, andre som skal varsles?
 • Hvem er tilgjengelig for hjelp?
 • Hvilke andre hjelpemiddel finnes? Vannkilder, redskap for åpning av dører, evakuering av dyr osv.
 • Oversikt over hva som finnes av farlige ting i bygning (ref. Beredskapsplakat)

5) Ved ulykker med personskade

 • Vurdér alvorlighetsgrad
 • Ved alvorlig skade, ring 113
 • Hvem har førstehjelpskompetanse på stedet?
 • Andre som skal kontaktes – pårørende, politi, arbeidstilsyn?
 • Videre arbeid?

6) Ved feil (eller mistanke om feil) på levert vare

 • Hvem varsler?
 • Hvem skal varsles? (f.eks. ved antibiotikamelk på tanken, for tidlig høsting etter sprøyting, e.l.) Det er viktig å ha en oversikt over hvor varer er levert.

7) Er det spesielle redskaper eller situasjoner som krever ekstra sikkerhet?

 • Redskap?
 • Flytting av dyr?

Les også om: