MRSA og Afrikansk svinepest sprer seg i hele verden

MRSA og Afrikansk svinepest sprer seg i hele verden

Viruset Afrikansk svinepest gjør ikke mennesker syke. Det er dødelig for grisen og truende for svineproduksjoner i hele verden, også her i Europa. –Det finnes ikke effektiv behandling mot afrikansk svinepest, og ingen effektiv vaksine, sier Nina Svendsby, fagdirektør for dyrehelse og beredskap hos Animalia, og forteller om  risikofaktorene for introduksjon av afrikansk svinepest til Norge:

Her er risikofaktorene for introduksjon av afrikansk svinepest til Norge:

 • Gjennom levende smittebærere som villsvin
 • Matprodukter der viruset kan holde seg infektivt i flere måneder
 • Viruset kan følge med klær og fottøy

MRSA kan smitte mellom dyr og mennesker, sier Svendsby.

 • MRSA er bakterier som er resistente mot flere typer antibiotika.
 • MRSA gir vanligvis ikke sykdomsutbrudd på friske mennesker og dyr.
 • Hvis bakteriene sprer seg til svekkede mennesker, for eksempel på sykehus, kan det forårsake alvorlige infeksjoner, som kan værevanskelig å behandle. Derfor er det ønskelig å holde smitten av MRSA på et så lavt nivå som mulig i samfunnet.
 • Husdyrnæringen i Norge anbefaler at alle som skal inn i grisehus tester seg for MRSA på forhånd.
 • Personer som har kontakt med svin, eller bygninger der svin holdes, skal kunne dokumentere å være fri for MRSA bakterier, dersom vedkommende har vært eksponert for smitterisiko.
 • Myndighetene i Norge krever at du bruker smittebeskyttelse hvis du skal inn i grisehus og ikke vet om du er MRSA-positiv.
 • Svineprodusenter som har vært i kontakt med husdyr i andre land, eller vært innlagt i helseinstitusjon i utlandet skal også teste seg før de går inn til egne dyr igjen.
 • Kontakt fastlege eller kommunelege for testing. Det er enkelt og smertefritt å ta prøven, og du får svar etter en ukes tid.

Les også om: