Se filmen! Mistet 100 dyr i brann. Her er Solveigs erfaringer og råd.

Brannen, som startet i to smeltede ledninger i minilasteren, spredte seg bokstavelig talt som ild i tørt gress. Naboer kom raskt hjelpende til. Før brannvesenet ankom løp Solveig desperat rundt for å hente hageslanger. Hun trodde hun skulle klare å slukke brannen.

–Brannen hos oss var en katastrofe, men den har også lært oss utrolig mye, derfor vil jeg dele våre erfaringer, slik at andre bønder skal være godt forberedt, sier Solveig Bratteng Rønning, melkebonden som nå har en nytt fjøs på Sletten gård i Utskarpen på Helgeland.

Solveigs råd: Tenk først på folk og sikkerhet. Menneskeliv er viktigst.

 • Husk det er først og fremst røyken, gasser, og ting som faller, som dreper.
 • Mennesker er viktigere enn dyr. Men dersom det lar seg gjøre å evakuere, er det en fordel på forhånd å ha laget en plan for prioritert evakuering av dyr.
 • Brannvarsling er utrolig viktig – både varsling i driftsbygning og hjemmet, men også på mobilen til deg selv og noen flere.
 • Ta ut kontakter til ladere og utstyr. Jeg tar alltid ut kontakten på høytrykksspyler når jeg er ferdig å bruke den.
 • Arranger grendemøter på gårdene og snakk med kollegaer om hva dere gjør, og hvem som gjør hva dersom noe skjer.
 • Kartlegg utstyr på gården, hos naboer, kollegaer i nærheten, hvem har boltepistol, gjødseslvogn, dyrevogn, gravemaskin og annet utstyr man kan få brukt for.

Etter brannen fikk Solveig hjelp av Tine-rådgiver, Wiggo Paulsen. Her er hans råd:

Hvem er det som hjelper deg dersom det oppstår en krise, som for eksempel brann? Husk å skriv opp navn og telefonnummer til venner, kollegaer familie, naboer og andre som kan hjelpe i tilfelle det oppstår en krise. Det skal stå på din beredskapsplan, slik at alle kan nå deg dersom det skjer noe.

En beredskapsplan skal ha en beredskapsplakat med tegning av gårdstun med bygninger. Marker på skissen: Avtalt fast møtepunkt ved brann. Få oversikt og sikre personer

 • Nødutganger
 • Førstehjelpsutstyr
 • Brannslokkingsutstyr
 • Betjeningspanel brannalarm
 • Personlig verneutstyr
 • Sikringsskap
 • Inntakssikringer
 • Strømkabler
 • Drivstofftanker
 • Gass/propan
 • Plantevernmidler
 • Oljefat
 • Vannledninger
 • Stoppekran
 • Handelsgjødsellager

Ha orden og ryddighet på gårdsbruket. Rømningsveier skal alltid være åpne og ryddet, også for snø.

 • Sjekk selv jevnlig det elektriske anlegget
 • Sjekk at ikke er tegn til varmgang – misfarging eller unormal lukt
 • Sjekk at det er ikke unormalt varmt på skrusikringer, brytere, stikkontakter, koblingsbokser, kabler eller annet utstyr
 • Støpsel og brytere skal være av beste kvalitet. Dårlig kvalitet kan få katastrofale følger.
 • Lysarmatur skal ha sikkert brannhemmende skille mot tak eller vegg.
 • Skru alltid av hovedsikringsbryter når du ikke bruker traktor eller minilaster, og den er parkert i nærheten av bygninger på gården.
 • Motorer, pumper og vifter skal være rengjort og ikke tildekket av støv og tørket gress.
 • Skjøteledning skal ikke brukes fast og kobles fra når den ikke brukes.
 • Termofotografer det elektriske anlegget med jevne mellomrom.
 • Motorer, pumper, vifter er rengjort og ikke tildekket av støv og tørket gress.
 • Sjekk at brannslokkingsapparater og brannvarslingsanlegg er kontrollerte og i orden.
 • Brannslokkingsapparater skal være kontrollert av fagkyndig personell.
 • Kvalifisert personell har foretatt kontroll av brannalarmanlegg i løpet av siste 12 mnd og kontrolldokumentasjon skal oppbevares i KSL-mappa.
 • Men du må sjøl sjekke at til enhver og ikke stole for mye på den kontrollen som foretas.

Les også om: