Lenker og bakgrunnsinfo om uvær

  • Skjermbilde 2015-09-25 kl. 11.36.38Høsten 2015 leverte Norsk Klimaservicesenter (et samarbeid mellom Meteorologisk institutt, NVE og Uni Research) rapporten «Klima i Norge 2100» på oppdrag fra Miljødirektoratet, en rapport hvis hovedmål er å gi grunnlagsinformasjon om klimatilpasning i Norge.
  • CICERO Senter for klimaforskning leverte i 2009 en rapport til Klimatilpasningsutvalget som drøfter «Konsekvenser av klimaendringer, tilpasning og sårbarhet i Norge», der man forsøker å sortere virkningene av klimaendringer innenfor både sektor og næring, og med et blikk på virkninger av naturskader og endringene de fører med seg.
  • DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) har laget en veileder for hvordan man kan tenke klimatilpasning i kommunal planlegging, som kan være nyttig i diskusjonen om hvordan god kommunal og regional beredskap skal planlegges.

 

 

Les også om: