Lenker og bakgrunnsinfo om ulykker i landbruket

 

  • Hjemmesidene til KSL (Kvalitetssystem i landbruket/Matmerk), Norsk Landbruksrådgivning (HMS) og Landbrukets Brannvernkomité er obligatorisk lesning for den som vil arbeide med forebygging av ulykker i landbruket. Det er ingen sentral registrering av ulykker i landbruket, så en registrering gjennom KSL vil være til stor hjelp i det videre skadeforebyggende arbeidet.
  • Statens Arbeidsmiljøinstitutt (Stami) utga i 2015 den tredje faktaboka om arbeidsmiljø og helse.

Les også om: