Informasjon om atomberedskap 2022 – krigen i Ukraina

I mars 2022 er situasjonen i Ukraina alvorlig. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) følger denne nøye og har oppdatert informasjon om beredskap. Mattilsynet (MT) er myndighet hvis det blir nødvendig å håndtere radioaktivitet i fôr, vann og mat etter en eventuell atomhendelse. Her er noen lenker til utdypende informasjon:

Les også om: