Lenker og bakgrunnsinfo om beredskapsplaner

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) er pådriver og veileder for samfunnssikkerhet på regionalt og kommunalt nivå. I alle fylker er en fylkesberedskapssjef, og det er Fylkesmannen som skal samordne dette arbeidet i fylkene – med særlig ansvar for oppfølging og veiledning av kommunene. En lang rekke av de største kommunene har egne kommunale beredskapssjefer, andre har gitt operativt ansvar til rådmann eller ordfører. Det formelle ansvaret for kommunal kriseledelse ligger hos ordføreren.

 

Les også om: