Se film! Mattilsynet: Når smitte oppstår

SE FILMEN – Hva slags prosess er det egentlig som venter når smitte blir påvist ved et bruk? Regiondirektør Bjørn Røthe Knudtsen i Mattilsynet Region Midt forklarer i denne filmen hendelsene steg for steg.

 Det er oftest en svært dramatisk situasjon som oppstår når det blir påvist smittsom dyresykdom ved et gårdsbruk. Og uansett årsak til utbruddet kan sykdommen volde store praktiske og økonomiske bekymringer, i tillegg til de helsemessige aspektene av situasjonen for dyr og mennesker.

Her gjennomgår regiondirektør Røthe Knudtsen de viktigste momentene:

  • Påvisning av smitten
  • Varslingsplikt

Videre gjennomgår han Mattilsynets rolle:

  • Inspisere
  • Pålegge restriksjoner (fryse situasjonen)
  • Kartlegge og beslutte tiltak
  • Bruk apparatet rundt!

Når myndighetene pålegger tiltak for å bekjempe smitte følger behov for avklaringer og praktisk oppfølging. Her er det viktig å spille på apparatet rundt deg og din produksjon. Organisasjonene som man leverer til (slakteri, meieri) eller rådgivningsenheter kan ofte bistå med hjelp og kunnskap. Benytt deg av dette!

Samtidig er det strenge regler og viktige hensyn man må ta for å unngå å spre smitte. Mattilsynet legger begrensninger på kontakt og trafikk til et smitterammet gårdsbruk inntil smittesituasjonen er håndtert. Derfor er det viktig at oppfølging skjer i tråd med dette.

Les også om: