Lær av ekspertens smittevernråd

Lær av ekspertens smittevernråd

–God dyrehelse er et viktig konkurransefortrinn for norsk husdyrproduksjon. Norge er fritt for mange smittsomme dyresjukdommer som finnes i de fleste andre land, men det finnes trusler der ute, sier Nina Svendsby, fagdirektør dyrehelse og beredskap, Animalia. Her er hennes smittevernråd:

Kun effektivt smittevern kan holde dyresjukdommer ute av norske besetninger. Effektivt smittevern handler om gode rutiner, informasjon, holdninger og atferd.

For å beskytte seg mot smittestoffer må det være etablert gode smittevernsystemer:

For folk: som skal inn og ut, smittesluse og skifte av klær og fottøy

For dyr: ved innkjøp av dyr, flytting til og fra beite og ved leveranse til slakteri

For utstyr: ting, produkter, god hygiene, vask og desinfeksjon

 • Vask og desinfiser hendene hver gang du går inn og ut av besetningen
 • Dusj og vask håret grundig etter hver gang du har vært i besetningen
 • Ikke bruk de samme klærne i forskjellige besetninger, vask dem ofte
 • Utstyr som har vært brukt i andre besetninger skal vaskes og desinfiseres
 • Bruk alltid smittesluse der det er etablert
  Beskyttelsesutstyr, som beskytter mot spredning av antibiotikaresistente bakterier:
 • overtrekksklær
 • kirurgisk munnbind
 • engangshansker
 • hodeplagg

  Skal Norge fortsatt være fritt for smittsomme dyresjukdommer, må vi hindre at vi tar med oss smitten fra utlandet inn i norske besetninger:

 • Hvis du har hatt kontakt med husdyr i et land med forekomst av alvorlig smittsom dyresykdom, skal du vente 72 timer før du går inn i en norsk besetning. Tell timene fra tidspunktet du kommer tilbake til Norge.
 • Hvis du har hatt kontakt med husdyr i andre land skal du vente 48 timer før du går inn i en norsk besetning.
 • Hvis du har vært ute i naturen eller i kontakt med vilt i et land med kjent forekomst av alvorlig smittsom dyresykdom blant ville dyr, skal du vente 72 timer før du går inn i en norsk besetning.
 • Dusj og vask håret etter at du har vært i et annet land, før du går inn i en norsk besetning.
 • Vask klær som har vært i kontakt med dyr i andre land på minst 60° C.
 • Rengjør og desinfiser fottøy. Dette gjelder også dersom disse har vært i kontakt med terreng utendørs der smitte forekommer blant ville populasjoner.
 • Fottøy som har vært brukt i andre land skal ikke brukes inne i norske besetninger.
 • Det er forbudt å ta med produkter av animalsk opprinnelse fra land utenfor EU­ området.
 • Ikke gi matavfall, særlig ikke kjøttprodukter, til husdyr uansett hvor produktene kommer fra.
 • Ikke kast matrester i naturen uansett hvor produktene kommer fra.

I Norge er det plikt til å bruke beskyttelsesutstyr dersom du i løpet av de siste 12 månedene har:

 • hatt kontakt med et dyr som du visste var positiv for MRSA bakterier eller senere fått kunnskap om at dyret var positivt under kontakten.
 • besøkt eller arbeidet i husdyrbesetning i utlandet.
 • vært innlagt på helseinstitusjon, fått tannbehandling eller gjennomgått omfattende helseundersøkelse, i utlandet.
 • arbeidet som helsearbeider i utlandet.
 • oppholdt seg i barnehjem eller flyktningeleir i utlandet.
 • oppholdt seg mer enn seks uker sammenhengende i utlandet, eller testet positivt for antibiotikaresistente bakterier.
 • Beskyttelsesutstyret skal brukes inntil negativt prøvesvar på antibiotikaresistente bakterier foreligger, etter undersøkelse i Norge.

Les også om: